AVG

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam (GDPR) General Data Protection Regulation

De AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Wij hielden ons al aan deze regels, maar om er voor te zorgen dat ook jij zo goed mogelijk weet wat wij met je gegevens doen delen wij onderstaande informatie met je:

Privacy Voorwaarden

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Talens Racing verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je sponsor, fan of gewoon geïnteresseerd bent in ons team en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via digipost@talens-racing.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Waarom we gegevens nodig hebben
Talens Racing verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Sponsoringovereenkomst
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuws SMS bericht
Talens Racing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

4. Hoe lang we gegevens bewaren
Talens Racing zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

5. Delen met anderen
Talens Racing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Talens Racing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. In kaart brengen websitebezoek
Talens Racing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar digipost@talens-racing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Talens Racing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

8. Contact
Website: http://talens-racing.nl/
Telefoonnummer: +31 623 817 345
Adres: Talmastraat 89, 9402 HD Assen Nederland

9. Beveiliging
Talens Racing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons +31 623 817 345  / +31 655 166 703 of via digipost@talens-racing.nl.